PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, TERAPI OG HEALING

Jeg tilbyder

Terapi

Problemer er en del af livet. Smerte er uundgåelig. Du kan dog blive bevidst om, hvordan du forholder dig til den smerte, du møder på din vej. Hvilke effekter har den på dit liv? Hvad gør den ved dig? Og hvad gør du ved den? Terapi kan netop være en måde, hvorpå du kan blive klogere på dig selv, dine reaktionsmønstre samt din måde at være sammen med andre på.

Ordet terapi kommer egentlig fra græsk og betyder omsorg eller lindring. Det er afledt af ordet ”therapeuein”, der handler om at betjene eller pleje. I terapien er det dig, der er i centrum, mens terapeuten eller psykologen kan ses som et omsorgsfuldt vidne eller en guide. Når et andet menneske bevidner din historie, bliver det ofte lettere at få øje på dine ressourcer samt hvilke muligheder, du har for at forandre din situation, så du føler dig lettere, mere handlekraftig og håbefuld.

Terapi er først og fremmest en samtale, som kræver dit aktive engagement. Vi taler om dét, der giver mening for dig. Som psykolog ser jeg det som min fornemmeste opgave at lytte nærværende til din historie. Jeg vil tilbyde et sikkert rum, hvor der er plads og tid til at tale om det, der fylder i dit liv – stort som småt.
I terapien kan jeg hjælpe dig med at undersøge, acceptere eller forandre bestemte områder i dit liv, så vi i fællesskab kan skabe overblik, nye perspektiver og kaste lys på, hvordan du kan skabe agenthed og mening.

Metode

I den terapeutiske samtale arbejder jeg ud fra et stærkt metodisk og teoretisk grundlag. Dog er jeg særligt inspireret af:

Det systemetiske og narrative perspektiv. Det betyder blandt andet, at jeg opfatter mennesket som et historiefortællende væsen, og som en del af et større system eller helhed.

Compassion og selvomsorg. Vi handler altid ud fra en bestemt kontekst. Disse handlinger kan være mere eller mindre hensigtsmæssige. Mit udgangspunkt er dog, at alle gør det, så godt de kan ud fra den erfaring og viden, de har til rådighed på det pågældende tidspunkt.

Neurofysiologiske teorier om nervesystemet, eksempelvis Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori samt Peter Levines Somatic Experiencing. Det betyder eksempelvis, at jeg vil have fokus på din vejrtrækning og din krops signaler i løbet af samtalen.

Mindfulness og åndedrætsteknikker samt indisk og kinesisk filosofi om kroppens energisystem og meridianbaner.

Eksistentiel, humanistisk og transpersonlig psykologi. Du kan læse mere om disse grene af psykologien på min blog.

behandling og terapi kropsbehandling briks stress angst ro mindfulness line juby psykolog aalborg
behandling og terapi healing mindfulness stress angst tankemylder

Kropsterapi og healing

Kort fortalt handler kropsterapi og healing om at opløse psykiske og fysiske spændinger samt at fremme kroppens medfødte evne til at heale sig selv.

Healing er en blid og non-invasiv behandlingsform, hvor healeren overfører (kanaliserer) energi til sin klient med henblik på at skabe balance på flere planer. Ubalancer kan opstå ved, at vi, bevidst eller ubevidst, ikke får bearbejdet vores oplevelser. Måske har vi for travlt? Måske mangler vi lyst, mod eller overskud til at kigge på en bestemt følelse eller et mønster, der går igen?

Hvis vi, uden respekt og omsorg, ignorerer en oplevelse eller følelse længe nok, vil den ofte begynde at ”larme” og kæmpe for at fange vores opmærksomhed. For at berettige sin eksistens kan en ubearbejdet oplevelse eller følelse blive til fysisk eller psykisk ubehag – måske endda sygdom. Kropsterapi og healing kan tydeliggøre og forløse disse ubalancer og dermed give dig muligheden for at ”rydde op” i dit system.

Chakrasystemet – kroppens energisystem

Kropsterapi og healing arbejder med dit energisystem også kaldet chakrasystemet. Ordet chakra kommer fra det gamle indiske sprog sanskrit og betyder ”roterende hjul”. Tanken er netop, at kroppen består af en masse indre, vibrerende energipunkter og baner, som kan stimuleres med eller uden berøring.

Ved at kanalisere og trække på universets største kraft, ubetinget kærlighed, kan healing skabe forståelse, accept og tilgivelse af hele dig; både dine lyse sider og dine skyggesider. Healeren kanaliserer universel energi direkte til dig (mental healing) eller ned gennem sin krop og ud gennem hænderne (fysisk berøring).

Under en healingsession skabes den nødvendige bevægelse og bevidning, så du lander i din krop og finder hjem til dig selv. Energien fra healingen bevæger sig gennem kroppens meridianbaner og nervesystem. Særligt det autonome nervesystem påvirkes under healingprocessen, hvilket medfører at kroppen falder til ro og kan hvile og regenerere. På denne måde aktiveres kroppens eget healingrespons.

Evnen til at heale er en naturlig og medfødt egenskab, som alle mennesker besidder. For at blive en kraftfuld kanal og en dygtig, professionel healer, anbefales det dog, at healeren trænes gennem uddannelse og indvielse.

workshops & cirkler

Jeg har gode erfaringer med at afholde cirkler, workshops og terapi/healing i grupper. Ofte koordinerer jeg datoen for en workshop med ny- eller fuldmåne. Månens cyklus og energi er meget potent og helende. Mens nymånen giver energi til nye begyndelser, inviterer fuldmånen os til at fuldføre projekter eller slippe gamle mønstre, der ikke længere tjener os.

Gruppehealing fungerer efter sammen principper som en individuel session. Du ligger på en briks eller en yogamåtte med et tæppe og evt. en pude. Jeg guider din krop til at slappe af og afspænde, hvorefter jeg kanaliserer energien. Den kollektive energi fra gruppen forstærker ofte effekten af healingen.

Hold dig opdateret via Facebook, Instagram eller mit nyhedsbrev for at se, hvornår næste workshop finder sted.

reol bøger viden bøger healing line juby uddannelse læring
strand ro vand angst depression

Fjernhealing

Ved fjernhealing skaber healeren kontakt til sin klient på et rent energetisk niveau. Healeren kan betragtes som en kanal, der overfører energi, men denne overførsel kræver ikke nødvendigvis fysisk kontakt. Det er altså muligt at dele et felt uden ord og berøring. Vi er blot så vant til at kommunikere verbalt, at vi ofte har mere tillid til sproget end den ordløse kommunikation.

Selvom det er svært at forstå logisk og rationelt (også for mig), er fjernhealing faktisk en af de mest kraftfulde former for energikanalisering. Dette skyldes, at healeren etablerer en meget ren forbindelse til sin klient. Ved ”traditionel” healing, hvor healeren anvender håndspålæggelse, vil kanaliseringen ”løbe igennem” healerens system først. Dette er ikke tilfældet ved fjernhealing og forbindelsen mellem klient og healer er derfor mere klar og direkte.

Når du booker en fjernhealing hos mig, modtager du et lille skriv, hvor jeg fortæller, hvad du kan forvente før, under og efter fjernhealing-

Scroll til toppen

Book tid

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.